Hemeroteca Hemeroteca

2022.01.05 Últim monitoratge de la GVA, nou increment en la xifra de les dades COVID-19 a Canals

05/01/2022

Últim monitoratge de la GVA, nou increment en la xifra de les dades COVID-19 a Canals

Al monitoratge de dades de la GVA s'observa un nou increment en el nombre de casos COVID-19 al nostre municipi.