Últim monitoratge de la GVA, nou increment en la xifra de les dades COVID-19 a Canals

05/01/2022

Al monitoratge de dades de la GVA s'observa un nou increment en el nombre de casos COVID-19 al nostre municipi.

Hem passat de 166 a 216 casos positius, el que ens situa en una incidència acumulada de 1.598,11 casos per cada 100.000 habitants. Una setmana més apel·lem a l'acció preventiva. 

Estem ben alerta en les interaccions socials i no deixem de banda les recomanacions sanitàries. No oblidem tampoc que tant en espais oberts com tancats cal continuar usant la mascareta.