Hemeroteca Hemeroteca

2017.05.24 ple ordinari

2017.05.24 ple ordinari. Ajuntament de Canals

26/04/2017

El ple ordinari de l'Ajuntament de Canals celebrat dijous, 25 de maig, es pot veure al següent enllaç:   Ajuntament de Canals - Ple 06/2017 - 25/05/2017 - Ordinari - YouTube

L'Alcalde-President, ha dictat al dia de la data el següent: "RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA, DE DATA 19 DE MAIG DE 2017, SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 6 DEL 2017) DEL PLE D'AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 25 DE MAIG DE 2017, A LES 21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS".