Serveis Socials

Des de la Regidoria de Benestar Social es gestionen diversos serveis socials que donen suport i assistència personal a ciutadans i ciutadanes que necessiten ajudes i de la intervenció comunitària.

Els serveis socials tenen com a objectius més importants afavorir la integració de persones i col·lectius en la societat així com la seua promoció i valorar les possibles dificultats socials a les quals s'enfronten per a la cerca de les millors solucions.

Aporten recursos humans i materials per tal de millorar la qualitat de vida de les persones que ho necessiten, treballant des de la prevenció per a evitar les causes que condueixen a l'exclusió i els riscos als quals es veuen sotmeses individualment o com a part de col·lectius més vulnerables.

 

Regidoria de Benestar Social

 

 Plaça de la Constitució núm. 2 (antic ambulatori). 46650, Canals

Cita prèvia: 96 224 11 49 (Ajuntament de Canals)

Telèfon i Fax: 96 224 11 49

serveissoc@canals.es

Què són els Serveis Socials de Canals?

Els Serveis Socials constitueixen l’estructura bàsica del sistema públic de serveis socials. Comprenen recursos, actuacions i prestacions que tendeixen a millorar la qualitat de vida de les persones i de la comunitat. La intervenció es porta a terme per un equip interdisciplinari: treballadors socials, educadors, psicòlegs, entre altres.

A QUI VAN ADREÇATS:

Els serveis socials van dirigits a tota la població general.

ON ES PRESTEN:

Els Serveis Socials, en l'àmbit local, es presten en els centres socials. A Canals es troba a la plaça de la Constitució, núm. 2 (antic ambulatori).
Per a ser atés o atesa en Serveis Socials generals o Dependència s'ha de sol·licitar cita prèvia en el mateix centre o al telèfon-fax: 96 224 11 49 
Per a informació i entrega de documentació l'horari és de dilluns a divendres de 10 h a 12 h, sense cita prèvia.

SERVEIS SOCIALS GENERALS

Diversitat funcional

 • Informació, orientació i assessorament.
 • Tramitació d’ajudes individuals per al desenvolupament personal.
 • Reconeixement del grau de discapacitat.
 • Tramitació de targeta acreditativa de persona amb la condició de discapacitat.
 • Tramitació de la targeta d’estacionament. Tramitació de gual. Tramitació de pensió no contributiva.
 • Taller de prevenció i inserció sociolaboral (TAPIS)

Família i infància

 • Tramitació d’ajudes d’emergència.
 • Tramitació d’ajudes de pobresa energètica.
 • Tramitació de la renda garantida de ciutadania.
 • Programa de seguretat alimentària.
 • Tramitació del títol de família nombrosa.
 • Programa d’absentisme escolar.
 • Suport a famílies amb actuacions que promouen i donen suport als nuclis familiars per a millorar de la qualitat vida i les situacions que disminueixen la capacitat de resposta de les famílies, a les seues necessitats afectives, socioculturals, educatives, d'oci i de subsistència.
  • Intervenció psicosocial amb adolescents i famílies en situació de risc d’exclusió social.
  • Mediació familiar.
  • Suport escolar.
  • Programa AUPA’T
  • Escolarització.

Dona

 • Violència de gènere.

Tercera edat

 • Vacances i termalisme social de la Comunitat Valenciana i Imserso.
 • Tramitació de la targeta del major. Tramitació del servei de teleassistència.
 • Servei d’ajuda a domicili.
 • Tramitació de la pensió no contributiva de jubilació.
 • Tramitació del Menjar a casa.
 • Tramitació del Nadal entranyable.

Altres

 • Assistència jurídica gratuïta.
 • Tramitació EIG (Habitatge)
 • Tramitació de mediació sobre préstecs hipotecaris.
 • Treballs en benefici de la comunitat.
 • Tramitació de tractaments odontològics.

DEPENDÈNCIA

 • Reconeixement i valoració de la situació de dependència per a accedir al catàleg de serveis i prestacions del sistema de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (SAAD)
 • SERVEIS
 • Prevenció de la situació de dependència i promoció de l’autonomia personal.
  • Assessorament, orientació, assistència i formació en tecnologies de suport i adaptacions que contribueixen a facilitar la realització de les activitats de la vida diària.
  • Habilitació i desenvolupament de l'autonomia personal.
  • Teràpia ocupacional.
  • Atenció primerenca.
  • Estimulació i activació cognitiva.
  • Atenció biopsicosocial per a persones amb trastorn mental en centres de rehabilitació i inserció social.
  • Promoció, manteniment i recuperació de l'autonomia funcional, inclosos els productes tècnics i productes de suport.
  • Suports personals i cures en vivendes tutelades.
  • Habilitació professional i social prestada en centres ocupacionals i/o polivalents per a persones amb diversitat funcional.
 • Servei de teleassistència.
 • Centre de dia.
  • Centres ocupacionals per a persones amb diversitat funcional.
  • Centres de dia per a persones majors.
 • Servei de residència.
  • Servei de nit.
  • Servei residencial.

PRESTACIONS ECONÒMIQUES

 • Assistent personal.
 • Prestació vinculada al servei d’ajuda a domicili.
 • Prestació vinculada al servei centre de dia/centre residencial.
 • Prestació per a cures a l’entorn familiar. Prestació vinculada de garantia.
 • Prestació vinculada de prevenció i promoció.

CURSOS DE FORMACIÓ per a cuidadors no professionals.

TALLERS COMPLEMENTARIS:

 • Taller de risoteràpia: CAFÈ I RIALLES

*Informació subjecta a canvis normatius.

Ajuntament de Canals