S'obri el període per a la inscripció al voluntariat mediambiental de prevenció d'incendis 2017, promogut per l'Ajuntament de Canals

2017.05.29 voluntariat mediambiental. Ajuntament de Canals
29/05/2017

Les interessades / Els interessats, podran presentar una sol·licitud per a la seua inscripció mitjançant una instància pel registre general de l'Ajuntament de Canals de l’1 fins el 15 de juny de 2017, adjuntant;  fotocòpia del DNI, una foto mida carnet,  fotocòpia de la cartilla bancària on figure el número de compte (compulsada pel banc),  fotocòpia del permís de conduir (en el cas de posseir-lo)  i telèfon de contacte. Els sol·licitants hauran de ser majors de 16 anys.