La Conselleria d'Agricultura informa de la reducció del període de cremes als terrenys forestals

2017.05.18 prohibició cremes. Ajuhntament de Canals
18/05/2017

Des de les regidories d'Agricultura i la de Medi ambient s'informa: De la Reducció del període de cremes. La Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, informa de la reducció del període de cremes en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres a aquells, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars o matolls, que passa de ser des de l'1 de juny fins al 30 de juny, tots dos inclusivament i des de l'1 d'octubre fins al 16 d'octubre, tots dos inclusivament.

A més es recorda la prohibició municipal de realitzar cremes durant el període comprès entre l'1 de juliol fins al 30 de setembre, solament es podran realitzar cremes a més de 500 metres fins a les 13,30 hores durant el període comprés entre l'1 de juny fins al 30 de juny i des de l'1 d'octubre fins al 16 d'octubre, tots dos inclusivament, quedant prohibit el període de l'1 de juliol fins al 30 de setembre, tots dos inclusivament.