L'ajuntament crearà un llistat de gent interessada a participar com a monitors de temps lliure

2017.05.16 Animació Socio-Cultural. Ajuntament de Canals
16/05/2017

Des de la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Canals s'informa que per tal d'establir un llistat de persones que puguen estar interessades a participar com a monitors en les diferents activitats juvenils que estan organitzant-se, aquestes podran aportar el seu currículum a la Casa de Cultura Ca Don José, fins al dia 27 de maig de 2017.

La regidoria donarà trasllat d'aquests currículums, baix autorització expressa dels seus titulars, a les empreses d'animació sociocultural que desenvoluparan i gestionaran aquestes activitats.