Canals obri el termini d’inscripció per a una beca de formació al departament de Cultura

2017.04.11 Beca ocupació joves titulats. Ajuntament de Canals
11/04/2017

El passat dia 5 d’abril es va publicar en el BOP la convocatòria i bases per a la concessió d'una beca per a la formació i ocupació de joves titulats, mitjançant la realització de pràctiques professionals remunerades a l'Ajuntament de Canals, més en concret, en el departament de Cultura.

Una beca que ha estat impulsada per la Regidoria de Promoció Socioeconòmica de l'Ajuntament de Canals. Amb aquesta publicació s'obri el termini de 10 dies naturals per a la presentació d'originals al Registre Municipal situat en Plaça de la Vila número 9. Es tracta d'una beca per a un any, amb un import mensual brut de 1.000 euros.

   La beca s'adjudicarà mitjançant concurrència competitiva entre els aspirants que complisquen els requisits d'estar empadronat en algun municipi de la província de València almenys un any ininterrompudament, entre 18 i 35 anys i en possessió d'alguna de les següents titulacions: Llicenciatura o Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, o Llicenciatura o grau en Història, Geografia o Història de l'Art. Entre els mèrits que es baremen per a la seua concessió puntuarà estar empadronat al municipi de Canals; la nota mitjana de l'expedient acadèmic; coneixements de valencià; cursos específics en la matèria; situació socioeconòmica; experiència laboral i nivell d'estudis. L'objectiu d'aquesta beca és dissenyar una base de dades sobre els fons d'arxiu, organització i catàleg. Inventari de béns de naturalesa artística. Digitalitzar aquells arxius de major valor històric i social per a la seua publicació digital i consulta popular. Les activitats a desenvolupar tenen per objecte, precisament, l'engegada d'aquest registre electrònic al consistori.

   El regidor responsable d'aquesta beca, Ricardo Requena, es mostrava satisfet amb la nova proposta laboral i d'ajuda als i les joves titulats que junt les altres dos que ja estan aprovades per Comissió Informativa Municipal de la passada setmana, “sumen 3 interessants beques que amb fons propis, l'equip de govern local ha impulsat per a 2017". "Esperem que l'experiència" continua assenyalant Requena "siga satisfactòria i així poder dotar el pressupost del 2018 amb noves ajudes laborals per a persones titulades que a la vegada que es formen en situacions de treball reals, beneficien a l'ajuntament en aportar la seua formació en projectes concrets". Més informació a la pàgina web:https://transparencia.canals.es/web/guest/visors/pdfs?p_p_id=110_INSTANCE_Z1OkrxzhR2Wh&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_110_INSTANCE_Z1OkrxzhR2Wh_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_Z1OkrxzhR2Wh_redirect=%2Fcontractacio%2Fsubvencions&_110_INSTANCE_Z1OkrxzhR2Wh_fileEntryId=76047