Prohibició de cremes en el període de setmana santa i pasqua
2017.04.10 Prohibició Cremes Setmana Santa. Ajuntament de Canals.
10/04/2017
Segons El Pla de Cremes Municipal de Canals, per la qual es regulen mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua.
Per al període comprès entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament següent a dilluns de Pasqua conegut tradicionalment com a dilluns de Sant Vicent (des del dijous 13 d'abril, fins al dilluns 24 d'abril de 2017), ambdós inclosos, queda prohibit com a mesura de precaució les cremes en general en els terrenys forestals, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader.