Obertes les inscripcions per a la Fira Comercial d'abril de 2024
26/02/2024
L'Ajuntament de Canals ja treballa en una nova edició de la Fira Comercial que tindrà lloc a l'Avinguda Vicente Ferri els dies 20 i 21 d’abril. És per això que es troba obert el termini de sol·licituds per als comerços, que podran muntar els seus estands de manera gratuïta. L'horari de funcionament de la fira serà d´11 a 21 hores el dissabte i d’11 a 14 hores el diumenge.

Si estàs interessat i, en el cas que no estigues assabentat o assabentada de com funciona, segueix aquest enllaç a les instruccions i el model de sol·licitud per a que et presentes: https://transparencia.canals.es/altres-continguts/desenvolupament

Les sol·licituds hauran de presentar-se mitjançant els següents procediments:

1. En cas de ser persona física, podrà presentar-se presencialment en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Canals, del 19 de febrer fins al 5 d’abril de 2024, signada pel sol·licitant o representant legal, d’acord amb el model normalitzat adjunt, acompanyada tant de la declaració responsable i el certificat de vigència de l’assegurança oportuna. Podran, també de forma voluntària, presentar l’oportuna sol·licitud mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Canals, o mitjançant representació.

2. En cas de ser persona jurídica, haurà de presentar-se obligatòriament de forma electrònica, del 19 de febrer fins al 5 d’abril de 2024, mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Canals.