Obert el procés de licitació del bar del Mercat Municipal
06/02/2024

Obert el termini per a participar en el procés de licitació del bar del Mercat Municipal de Canals. Podeu presentar les sol·licituds des de hui fins al 21 de febrer de 2024 a les 12:00 hores.

La sol·licitud de participació es durà a terme mitjançant la presentació d'un arxiu electrònic “SOBRE A: SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I SOLVÈNCIA”, en el qual s'inclourà la següent documentació:

a) Sol·licitud de participació en la licitació, ajustada al model que consta en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) com a ANNEX II - SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ.

b) La declaració responsable, que haurà d'ajustar-se al model facilitat en el PCAP com a ANNEX III – DECLARACIÓ RESPONSABLE.

c) La documentació acreditativa del compliment dels criteris objectius de solvència exigida en la Clàusula 12.3 del PCAP.

Podrà accedir a aquesta licitació en: ENLLAÇ A LA LICITACIÓ.

Es pot sol·licitar informació sobre el procés de licitació en el Servei de Patrimoni i Contractació de l'Ajuntament de Canals, o a través del telèfon 962240126 preguntant per Ana Aviñó (extensió 1085) o Joan Sanchis (extensió 1144).