L'Ajuntament de Canals rep una subvenció pels serveis del Consorci de Bombers de la Diputació de València

11/01/2024
La Diputació de València, per acord de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2023, ha resolt concedir una subvenció a l'Ajuntament de Canals pels serveis del Consorci de Bombers en matèria de prevenció i extinció d'incendis i salvament de la província de València al llarg de l'any 2023, la qual ascendeix a 64.954´46 €.