Pla de Cremes Local de Canals

El Pla de Cremes Local de Canals s'ha actualitzat aquest 2023. Vos compartim tota la informació a continuació:

 

A banda, el pla diferencia entre zona general i zona de màxim risc. Aquesta última refereix a les cremes que es realitzen a menys de 30 metres de terreny forestal (o 15 metres si es fa en un cremador agrícola degudament condicionat), les quals requeriran fer una sol·licitud a l’Ajuntament per a poder dur-se a terme (descarrega ací la sol·licitud).

La zona general se sitúa entre els 30 i els 500 metres i no cal fer cap sol·licitud, únicament complir amb les indicacions del Pla de Cremes. Més enllà de 500 metres ha de ser la conselleria qui done el permís. A aquest respecte es contempla l'opció de sol·licitar una autorització (descarrega ací la sol·licitud) amb motiu de possibles problemes fitosanitaris, per dificultat d'accès o per impossibilitat de trituració in situ. La gestió també es fa a través de l'Ajuntament, registrant-hi el document.

Cremes i autoritzacions quedaran prohibides i anul·lades quan bufe vent fort o de ponent, o quan el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals, determinat per l'òrgan competent, siga superior a 1. 

Quan l’activitat no es realitze dins un cremador agrícola degudament condicionat s’haurà de dur a terme enmig del bancal, sempre després d’haver netejat de matolls i mala herba una franja d'amplària no inferior a dos metres al voltant del foc. A més, la flama no ha de superar en cap moment els dos metres d’alçada i no es podrà abandonar el lloc fins que s'hagen extingit totes les brases.

Es recomana realitzar les cremes en dies d’estabilitat atmosfèrica i posteriors a pluges. Les persones que les duguen a terme han d’actuar davant un escapament del foc, han d’avisar a les autoritats competents i col·laborar, si escau, a l’extinció. En tot cas, seran responsables dels possibles danys ocasionats per la seua activitat.

Fent clic ací podeu descarregar la instància de sol·licitud d'autorització per a realitzar cremes d'alt risc i per possibles problemes fitosanitaris