Canals s'adhereix al conveni marc de la recollida d'oli usat en el Consorci de Gestió de Residus V5

2021.11.18 Canals s'adhereix al conveni marc de la recollida d'oli usat en el Consorci de Gestió de Residus V5
18/11/2021

L'objectiu és garantir la prestació del servei de recollida separada i gestió d'oli de cuina usat, dipositat en els contenidors del terme municipal de Canals.

Aquesta recollida s'efectuarà a través del concessionari a designar per part del Consorci V5.

S'han retirat els contenidors d'oli usat que hi ha al llarg del municipi, per a reemplaçar-los pels nous contenidors que començaran a instal·lar-se a partir de hui, 18 de novembre.

Els nous contenidors estaran ubicats en els següents punts: Jaume I (mercat); Dionís d'Hongria, plaça de la Constitució, Torreta, Aiacor (parc); 9 d'octubre; plaça Josefa Fito, Avinguda Costera i plaça de la Pau.

Amb aquest conveni «es garanteix el respecte dels principis d'autosuficiència i proximitat».