S'obri el termini de sol·licitud d'ajudes de promoció de l'autonomia personal 2021 
2021.04.21 S'obri el termini de sol·licitud d'ajudes de promoció de l'autonomia personal 2021
21/04/2021

La Generalitat Valenciana ha obert el termini per a sol·licitar aquestes prestacions econòmiques individualitzades.

Es tracta d'una línia d'ajudes que es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a la promoció de l'autonomia de les per a persones amb diversitat funcional. 

Podran optar a aquesta prestació les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana. 

Els requisits de caràcter general que s'hauran de complir són:

  1. Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.
  2. Tindre la seua residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana.
  3. Ser menor de 65 anys.
  4. Tindre una renda individual o per capita familiar inferior al triple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria.
  5. Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.

En el cas d'ajudes de transport, a més, cal:

  • Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
  • No estar comprés en el camp aplicable del sistema de la Seguretat Social perquè no desenvolupa cap activitat laboral.
  • No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 10 de maig.

A l'enllaç de la GVA trobareu més informació al respecte:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=369