El servei de bombers forestals estableix la seua seu a Canals

2021.03.31 El servei de bombers forestals estableix la seua seu a Canals
31/03/2021

El personal de les unitats terrestres i helitransportades contractat per la Generalitat Valenciana per a l’extinció d’incendis forestals i la intervenció enfront d'emergències, tindrà la seua seu a la nau 3 del Polígon Industrial “Les Moles” de Canals.

Una nau cedida gratuïtament per l’Ajuntament a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències per un període de 15 anys (sent prorrogable per períodes bianuals, i podent aconseguir una duració global màxima de 30 anys).

El passat 26 de març de 2021, com que no s'han presentat al·legacions durant el període d’exposició pública, es va elevar a definitiu l’acord provisional aprovat per l’Ajuntament al Plenari del 28 de gener de 2021.

Satisfacció des del consistori per comptar, ara més a prop, amb un servei essencial de prevenció i protecció enfront del foc i davant les emergències.