El Ministeri d'Indústria ha comunicat la suspensió temporal de l'obligació de passar la revisió de la ITV.

ITV COVID19

22/03/2020

El Ministeri d'Indústria ha comunicat a l'associació nacional d'estacions d'ITV la suspensió temporal de l'obligació de passar la revisió de la ITV dels vehicles mentre es mantinga vigent el Decret de declaració d'estat d'alarma.

En concret el Ministeri d'Indústria ha acordat el següent: "De conformitat amb la disposició addicional 3r del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els terminis que impose l'administració per a efectuar inspeccions queden suspesos. Per tant, durant aquest període l'obligació de passar inspeccions tècniques prescrites en la reglamentació queda suspesa, de manera excepcional."