Gestió de residus a casa durant l'Estat d'Alarma
separacio residus covid
23/03/2020
El Ministeri de Sanitat ha emés una Disposició (Orde SND/271/2020, de 19 de març) en la qual indica instruccions per a la gestió de residus en llars amb positius o quarantena per coronavirus i una sèrie de recomanacions per a aquells habitatges on no hi haja ni malalts ni quarantena.

Instruccions per a llars amb positiu o quarantena per coronavirus

-Els residus del pacient, inclòs el material d'un sol ús utilitzat per la persona
malalta (guants, mocadors, màscares), s'han d'eliminar en una bossa de plàstic (Bossa 1) en una paperera disposada a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, sense realitzar cap separació per al reciclatge.

-La bossa de plàstic (Bossa 1) ha de tancar-se adequadament i introduir-se en una segona bossa d'escombraries (Bossa 2), al costat de l'eixida de l'habitació, on a més es dipositaran els guants i màscara utilitzats pel cuidador, i es tancarà adequadament abans d'eixir de l'habitació.

-La Bossa 2, amb els residus anteriors, es dipositarà amb la resta dels residus
domèstics en la bossa de fem (bossa 3) corresponent al contenidor de fracció resto (verd fosc).

-Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i
sabó, almenys 40-60 segons.

-La bossa 3 tancada adequadament es dipositarà exclusivament en el contenidor
de fracció resto (verd fosc).

Queda terminantment prohibit dipositar tals bosses en els contenidors de recollida separada (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o el seu abandó en l'entorn o en la via pública.

Recomanacions per a llars amb positiu o quarantena per coronavirus

-En el cas de les llars sense positius ni a quarantena, la separació dels residus es realitzarà de manera habitual.

-Amb la finalitat de reduir al màxim el volum de residus procedents de la fracció resto a arriba a les plantes de tractament, convé recordar a la ciutadania la importància d'optimitzar la recollida separada de les diferents fraccions (paper/cartó, vidre, envasos, orgànica en el seu cas), i dipositar en els seus contenidors únicament els residus corresponents.

-Finalment, es recorda que els guants de làtex o nitril emprats per a fer la compra o altres usos no són envasos i per tant no han de dipositar-se en el contenidor d'envasos lleugers (groc).