Els tallers mecànics de reparació i manteniment de vehicles podran seguir treballant

Tallers

20/03/2020

Els tallers mecànics de reparació i manteniment de vehicles podran seguir treballant

Per dictamen del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a l'Ordre TMA/259/2020, de 19 de març, publicada al BOE, tant els tallers mecànics de reparació i manteniment de vehicles com els establiments de venda directa de peces i accessoris als tallers podran seguir treballant, però sense obertura al públic general.

Ordre TMA/259/2020, de 19 de març, publicada al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3895.pdf.