La Diputació de València ajorna els pagaments dels tributs municipals

Termini pagament taxes municipals
20/03/2020

La Diputació de València comunica que s'ajornen els pagaments dels tributs municipals que l'Ajuntament té delegats en aquesta.

Així, des del passat 16 de març, i fins nova ordre, el primer termini de recaptació de l'impost de vehicles (IVTM), així com les taxes del fem i els guals, s'allarga fins a l'1 de juliol.

Donat que ja no es presta atenció presencial, per a qualsevol consulta, es pot contactar per via telefònica al telèfon 963 000 500, o bé per via electrònica a l'enllaç http://www.sede.dival.es/oficinatributaria.