L'Ajuntament de Canals inicia el programa EMCUJU I EMPUJU
03/10/2019
AVALEM JOVES PLUS
Contractacions EMCUJU: 5
Contractacions EMPUJU: 5
PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ:
 
Programa de Foment d´Ocupació per a la contractació de persones jovens qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil
Expedient: EMCUJU/2019/451/46
Subvenció obtinguda: 79.454,40 euros
Número de treballadors: 5
Data d´inici: 03/10/2019
Data de finalització: 2/10/2020
Tipus de contracte: Contracte en pràctiques
 
Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
Agent d’igualtat: 
Dissenyar, coordinar, dinamitzar, implementar, gestionar i avaluar plans, programes, projectes i campanyes d’acció positiva en favor de la igualtat de oportunitats i de gènere. 
 
Orientador Laboral per a l´Ocupació: 1 persona
Suport i assessorament per l´autoocupació i la recerca de treball per compte aliè. Accions d´orientació grupals.
 
Tècnic Superior d´Administració General: 1 persona 
Realització de treballs tècnics administratius que comporten una especial complexitat i que requereixen una especial adaptació de mètodes.
Col·laboració en la preparació i realització de treballs en l´àmbit de desenvolupament local i serveis públics.
 
Tècnic de Residus: 1 persona
Suport tècnic en la gestió de residus. 
Funcions d’informació i conscienciació sobre la gestió òptima dels residus.
 
Periodista: 1 persona
Redacció de notícies i gestió de publicitat als mitjans de comunicació.
 
PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ:
 
Programa de Foment d´Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil
Expedient: EMPUJU/2019/466/46
Subvenció obtinguda: 76.036,20 Euros
Número de treballadors: 5
Data d´inici: 03/10/2019
Data de finalització: 02/10/2020
Tipus de contracte: Contracte per obra o servei
 
Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
Peons de jardineria: 3 persones 
Operacions bàsiques de jardineria.
 
Conserges: 1 persona.
Garantir l'obertura i tancament de l'edifici del Centre Cultural, control i custodia de Claus, garantir l'encès i apagat de llums, control de l'accés de persones al local, control de l'estat de funcionament, condícia i manteniment de l'edifici, subministrament de material i equipament necessaris per al funcionament de les instal·lacions, revisió i reposició de materials i equipament del local, vigilar l'estat del local i el funcionament de les seues instal·lacions, comunicant qualsevol anomalia al responsable administratiu.
 
Auxiliar Administratiu: 1 persona
Funcions administratives i de ofimàtica auxiliars i de suport, arxiu, càlculs elementals, entre altres, en l’àmbit de Secretaria. 
 
Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.
 
MÉS INFORMACIÓ EN:
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea:
 
UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social:
 
LABORA GVA:
 
AVALEM JOVES PLUS