L’Ajuntament de Canals posa en marxa punts de recàrrega per a vehícles elèctrics
Punts càrrega vehicles elèctrics
11/09/2019
L'Ajuntament de Canals està apostant decididament per facilitar als nostres veïns l'adquisició de vehicles elèctrics. Així en l'impost de vehicles ja es bonifica el rebut dels vehicles amb motor exclusivament elèctric en un 75%, i dels vehicles híbrids que funcionen amb derivats del petroli junt amb motor elèctric, en un 50%.

Davant aquesta ferma aposta del govern municipal pels vehicles elèctrics, s'instal·là el primer punt de recàrrega al costat de l'aparcament de l'avinguda de Jaume I, a la part més pròxima al carrer del Mestre Serrano. Es va triar aquesta ubicació per ser una zona on es concentra un gran nombre d'habitatges i, per tant, de vehicles.

Segons manifestava Miquel Alventosa regidor de serveis municipals de l'Ajuntament de Canals," aquests punts de recàrrega elèctrica no funcionaven i no es podien emprar, perquè l'empresa subministradora de llum ens obligà a fer un nou contracte amb ella per donar validesa a aquests punts de recàrrega".

El regidor afegia que "el nou contracte amb l'empresa subministradora ja està signat i per tant en uns dies ja es podran emprar els punts de recàrrega ubicats al nostre poble."

En principi, com que no es disposa d'un preu públic ni d'una ordenança que regule aquest nou servei, en aquesta primera fase d'implantació dels punts de recàrrega s'emetran unes targetes que autoritzaran les persones a realitzar les recàrregues del seu vehicle de manera gratuïta. Per tant, el cost de les recàrregues l'assumirà l'Ajuntament.

Amb la nova zona de recàrrega s'aconseguirà un gran estalvi energètic i una reducció d'emissions de CO2 respecte a la tecnologia convencional. En la memòria justificativa es calcula una reducció de 2,92 tones d'emissions de CO2 d'un vehicle elèctric enfront d'un dièsel.