Renovació de l'enllumenat
Renovacio Enllumenat
04-09-2019

Ahir, vam començar a renovar l'enllumenat del nostre poble a la zona d'Horts.

Anirem informant-vos detalladament de les zones on es te prevista aquesta actuació.