Convocatòria Ple Extraordinari
14/03/2019

Resolució de l’alcaldia, de data 11 de març de 2019, sobre convocatòria de la sessió ordinària  (ple número 2 de 2019) del ple d’aquest Ajuntament, per al dia 14 de març de 2019, a  les 20:00 hores, en el saló de sessions.

 

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent ordre del dia: 
 
1. Assumptes dictaminats per la comissió informativa municipal d’economia i especial de comptes
    1.1.- Dació de compte de l’informe d’avaluació de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària del pressupost general de 2019 i llimit d’endeutament.
    1.2.- Pressupost general, annexe d'inversions, bases d’execució i plantilla de personal de l’exercici 2019.
   
2. Proposició aprovació bases reguladores per a la concessió de subvencions soci-sanitàries locals per a l’exercici 2019.
 
3. Proposició aprovació bases reguladores per a la concessió de subvencions a institucions locals i associacions culturals locals per l’any 2019.

4. Proposició aprovació bases reguladores per a la concessió de subvencions esportives locals 2019. 

El ple es podrà veure en directe a través del canal de l'Ajuntament de Canals, clicant ACÍ