Vot per correu per a les Eleccions Generals i Autonòmiques del 28 d’abril de 2019
08/03/2019

Des del 5 de març i fins el 18 d’abril està obert el període per sol·licitar el vot per correspondència per a les Eleccions Generals i Autonòmiques convocades per al proper 28 d’abril.

 

El passat 15 de febrer el president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar la convocatòria de les eleccions generals per al proper 28 d’abril. Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, el dilluns 4 de març va comparèixer per a informar que la Generalitat també avançava les eleccions per al mateix dia que les Generals.  

Totes les persones que estiguen a Espanya, però no en el lloc en el qual els correspon votar, tenen a la seua disposició les sol·licituds de vot per correu en totes les oficines postals de Correus d’Espanya. Segons la Llei Orgànica de Règim Electoral General, s’haurà de sol·licitar la corresponent Delegació, a partir de la data de la convocatòria i fins el dècim dia anterior a la votació, un certificat d’inscripció en el Cens. Es podrà fer en qualsevol oficina de correu mostrant un document identificatiu. 

Una vegada fet aquest tràmit, que és gratuït, des de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral s’enviarà al ciutadà, a través de correu certificat, la documentació per a emetre el vot. S’omplirà la papereta de vot o s’elegirà entre les diferents opcions, i es posarà al sobre tancat. Després, es podrà portar a qualsevol oficina postal amb el sobre model oficial dirigit a la taula electoral amb el certificat d’inscripció en cens electoral i el sobre de votació on va la papereta. L’oficina tramitarà l’enviament com a correu certificat, urgent i gratuït. 

Els residents fora d’Espanya o aquells que estiguen fora del país el dia de les eleccions hauran de seguir un procés distint. En aquest cas, el termini de sol·licitud del vot per correu és fins el 30 de març. 

Aquells que tinguen el seu domicili habitual a Espanya però no estan el dia de les eleccions, hauran de donar-se d’alta com a no residents i després omplir l’imprés de sol·licitud de documentació electoral i enviar-lo a través de l’oficina insular. Després de rebre la documentació, des del 2 fins el 24 d’abril es podrà remetre el vot a través de l’oficina insular perquè siga enviada a la corresponent taula electoral.

Les persones residents fora d’Espanya hauran de comprovar si estan donades d’alta en el Consulat i gestionar l’alta en cas contrari. Una vegada la persona aparega en el cens electoral, podrà realitzar la sol·licitud de vot a través de l’imprés corresponent i rebre en el domicili la documentació. Aleshores, podrà elegir-se entre votar per correu enviant el vot a través de l’oficina consular o presentar-se allí entre el 24 i 26 d’abril per exercir el dret en l'urna habilitada.

En cas de no poder votar per malaltia o incapacitat, s’haurà d’acreditar a través d’un certificat mèdic oficial amb l’imprés de sol·licitud de vot per correu. Aquest tràmit el podrà fer una altra persona autoritzada notarialment.