Sessió del Consell Escolar Municipal de dilluns 16 d'abril
16/04/2018

Hui s'ha reunit al saló de plens de l'Ajuntament de Canals el Consell Escolar Municipal amb la presència dels vuit centres educatius de la localitat, junt amb l'alcalde i regidor d'Educació, Ricardo Requena, la inspecció educativa de Conselleria i el tècnic responsable de la secretaria de l'òrgan.

 

A aquesta reunió s'han tractat 5 punts en l'orde del dia, entre els quals cal destacar els següents. Les activitats extraescolars que s'han dut a terme durant el 2n trimestre han complit amb les expectatives que tant la regidoria com la comunitat educativa local tenia previstes amb elles. S'han repassat algunes d'elles, així com també s'han nomenat les que de cara al 3r i últim trimestre estan ja damunt la taula. Requena ha volgut agrair a la resta de regidories i entitats locals que participen en aquesta bateria d'activitats extraescolars per a complementar el currículum dels nostres alumnes.

Altre dels temes tractats ha sigut la futura intervenció de millora als centres públics gràcies al programa EDIFICANT de la Conselleria d'Educació. Des de l'ajuntament està treballant-se per a aconseguir estes ajudes, tan necessàries per a condicionar les instal·lacions educatives. L'alcalde ha informat que finalment 18 han estat les peticions realitzades al programa i que, de moment, solament una ha estat descartada per l'Administració Autonòmica. Requena ha convocat als directors a una futura reunió per a marcar conjuntament el següent procediment, consistent en traslladar a cada Consell Escolar de Centre les peticions de millora per a ser ratificades per pares, docents, personal administratiu i alumnes.

Per últim, i abans del torn de preguntes i precs, s'han constituït les Comissions d'Escolarització, on cal destacar que per al curs 2018-2019, la ràtio escolar en els cursos de 1r. de 2n. Cicle de l'Etapa d'Infantil, la reduirem de 25 a 23 alumnes, motivada la reducció a la baixada en el padró de nascuts en 2015.