Hemeroteca Hemeroteca

2022.04.05 A Canals segueix incrementant-se la xifra de casos COVID-19

2022.04.05 A Canals segueix incrementant-se la xifra de casos COVID-19

05/04/2022

A Canals segueix incrementant-se la xifra de casos COVID-19

En el monitoratge de dades de la GVA del dia de hui, a Canals s'observa, novament, un nou increment en el nombre de casos COVID-19.