Hemeroteca Hemeroteca

2022.02.15 Descendeixen de nou els casos COVID-19 a Canals

16/02/2022

Descendeixen de nou els casos COVID-19 a Canals

L'última actualització de dades de la GVA mostra un altre descens en el nombre de casos COVID-19 al nostre municipi.