Hemeroteca Hemeroteca

2022.02.11 Descendeixen considerablement els casos COVID-19 a canals

11/02/2022

Descendeixen considerablement els casos COVID-19 a canals

L'última actualització de dades de la GVA mostra un gran descens en el nombre de casos COVID-19 al nostre municipi.