Hemeroteca Hemeroteca

2021.11.29 Comunicat de l'Ajuntament de Canals respecte de la intervenció de l'Escoleta Infantil La Torreta

2021.11.29 Comunicat de l'Ajuntament de Canals respecte de la intervenció de l'Escoleta Infantil La Torreta

29/11/2021

Comunicat de l'Ajuntament de Canals respecte de la intervenció de l'Escoleta Infantil La Torreta

El servei estarà dirigit per l'Ajuntament des de principis del mes de desembre.

L’Ajuntament ha iniciat l’expedient per a resoldre el contracte amb l’adjudicatària per impagament del salari a les treballadores del centre.