Hemeroteca Hemeroteca

2021.04.14 Participa al Pla de Gestió de Residus domèstics i assimilables de Canals

2021.04.14 Participa al Pla de Gestió de Residus domèstics i assimilables de Canals

14/04/2021

Participa al Pla de Gestió de Residus domèstics i assimilables de Canals

La generació de residus és un dels problemes ambientals amb major impacte.