Hemeroteca Hemeroteca

2021.04.08 Nota informativa als propietaris/-ies de parcel·les urbanes i rústiques

2021.04.08 Nota informativa als propietaris-ies de parcel·les urbanes i rústiques

08/04/2021

Nota informativa als propietaris/-ies de parcel·les urbanes i rústiques

Per a evitar l'acumulació de massa vegetal i previndre els conats d'incendis a causa de les altes temperatures que es preveuen en el període estival, s'informa els titulars de parcel·les urbanes i rústiques que: