Hemeroteca Hemeroteca

2020.12.27 L'Ajuntament de Canals, com a conseqüència de l'increment de casos de COVID-19 a la localitat, pauta a la Casa de la Vila una sèrie de mesures preventives

2020.12.27 L'Ajuntament de Canals, com a conseqüència de l'increment de casos de COVID-19 a la localitat, pauta a la Casa de la Vila una sèrie de mesures preventives

27/12/2020

L'Ajuntament de Canals, com a conseqüència de l'increment de casos de COVID-19 a la localitat, pauta a la Casa de la Vila una sèrie de mesures preventives

L'Ajuntament de Canals, atesa la responsabilitat exigida en aquests moments per les informacions facilitades per les autoritats sanitàries competents, que apunten un important increment en els casos de COVID-19 a la localitat, pauta a la Casa de la Vila una sèrie de mesures preventives: