Hemeroteca Hemeroteca

2020.12.21 L'Ajuntament de Canals aprova les ajudes directes a autònoms i empreses afectades per la Covid-19.

21/12/2020

L'Ajuntament de Canals aprova les ajudes directes a autònoms i empreses afectades per la Covid-19

El termini per aderhir-se al programa s'obrirà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí de la Província de València.