Hemeroteca Hemeroteca

2019.05.24 Canvi de la làmpara del projector del Centre Cultural Papa Calixte III

24/05/2019

Canvi de la làmpara del projector del Centre Cultural Papa Calixte III

Continuant amb les millores tècniques en les instal·lacions municipals, la Regidoria de Cultura ha decidit substituir la làmpara del projector que hi ha instal·lat en el Centre Cultural Calixte III.