Hemeroteca Hemeroteca

2019.03.05 149.185€ del Fons de Cooperació Municipal per a Canals

05/03/2019

149.185€ del Fons de Cooperació Municipal per a Canals

La Generalitat Valenciana ha publicat la Resolució sobre l’assignació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana indicant la quantiat econòmica que correspon a cada entitat beneficiària per a l’exercici pressupostari de 2019.