Hemeroteca Hemeroteca

2017.08.16 123.839€ de fons provincials per a Canals

123.839€ de fons provincials per a Canals

16/08/2017

123.839€ de fons provincials per a Canals

Amb motiu del superàvit aconseguit per la Diputació de València en termes de compatibilitat nacional, l’organisme va decidir destinar l'import de 21.138.156,83 € per a donar suport als ajuntaments i entitats locals menors de la província de València per mitjà d'una convocatòria d'ajudes econòmiques amb la finalitat de realitzar inversions financerament sostenibles. A Canals, la subvenció designada en aquests termes, ha sigut de 123.839,63 €.