Hemeroteca Hemeroteca

2017.05.31 Paralització liquidació de la plusvàlua

2017.05.31 Paralització liquidació de la plusvàlua. Ajuntament de Canals

31/05/2017

L'Ajuntament de Canals paralitza la liquidació de la plusvàlua afectada per la recent sentència del Tribunal Constitucional

Des de la regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Canals s'ha donat l'ordre de paralitzar totes aquelles liquidacions de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) davant la recent Sentència dictada pel Tribunal Constitucional.