Hemeroteca Hemeroteca

2017.05.29 carrer Sant Cristòfol

2017.05.29 carrer Sant Cristòfol. Ajuntament de Canals

29/05/2017

Canals aprova la millora de les instal·lacions d’aigua potable i clavegueram del carrer Sant Cristòfol

A l'últim ple de l'Ajuntament de Canals, celebrat el passat dijous 25 de maig, es va aprovar per una unanimitat de tots els grups la proposta de l'alcaldia presidència sobre acceptació de la delegació per a la contractació d'obres incloses en els remanents del Pla Provincial d'Obres i Serveis 2016 (PPOS), per a l'execució de l'obra de millora de les instal·lacions d'aigua potable i del clavegueram al carrer Sant Cristòfol