Hemeroteca Hemeroteca

2017.04.19 Zona d'Horts

2017.04.19 Zona d'Horts. Ajuntament de Canals

19/04/2017

L'Ajuntament de Canals aprova el compte de liquidació de la Zona d'Horts

L'Ajuntament de Canals, mitjançant resolució del regidor delegat de l'àrea de Societat, Medi Ambient i Urbanisme, Ricardo Requena, hi ha aprovat inicialment el compte de liquidació definitiva de l'expedient de reparcel.lació de la Zona d'Horts.