Centre de Formació de Persones Adultes

  Carrer Sant Joan de Ribera, 72, 46650 Canals

 962 245 144

 Consulta l'horari a la web del CFPA de Canals

 fpa.canals@hotmail.com