Ajuntament de Canals

 C/ Plaça de la Vila, 9

       46650 Canals (València)

 Telèfon: 962 24 01 26 - 962 24 23 19

Correu electrònic. Ajuntament de Canals. info@canals.es

 Horari d'atenció al públic: Dilluns a Divendres de 10.00 a 14.00

Façana Ajuntament de Canals.

PLANTA BAIXA

 Informació i Registre d'Entrada

 Recaptació i Gestió Tributària

 Medi Ambient

 Desenvolupament Local

 Fira i Festes

 Estadística - Padró d'habitants

 Patrimoni

 Urbanisme

PRIMERA PLANTA

 Alcaldia

 Primer Tinent s'Alcalde

 Secretaria alcaldia

 Intervenció 

 Tresoreria

 Informàtica

 Sala de Juntes

 Vice - Secretaria

 Regidor delegat d'hisenda

 Sala polivalent de regidors i regidores

 Sala de reunions

PLANTA SEGONA

 Saló de plenaris