Notícies / Avisos

renovacio carnets fitosanitaris

02/06/2020

Renovació del carnet de productes fitosanitaris

Per tal de renovar el carnet de productes fitosanitaris (antic Manipulador de Plaguicides), s'haurà d'anar a l'antiga cambra agrària i inscriure's.