Notícies / Avisos

2020.06.02 Renovació del carnet de productes fitosanitaris.

02/06/2020

Renovació del carnet de productes fitosanitaris.

Per tal de renovar el carnet de productes fitosanitaris (antic Manipulador de Plaguicides), s'haurà d'anar a l'antiga cambra agrària i inscriure's.